logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MENU PRZEDMIOTOWE
plus Organizacja Urzędu
minus Przedmiot działalności
plus Podstawy prawne działania
minus Majątek Urzędu
minus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Zamówienia publiczne
minus Zarządzenia
minus Kontrole
plus Obsługa klienta
plus Kontakt z Urzędem
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
plus Podziękowania
minus Sprawozdawczość Urzędu
minus Polityka prywatności
 MENU TEMATYCZNE
minus ABC bezrobotnego
minus ABC pracodawcy
minus Obowiązujące stawki zasiłków
plus Programy i projekty
plus Oferty pracy
minus Oferty stażu
minus Instrumenty rynku pracy
plus Usługi rynku pracy
plus Działania Urzędu na rzecz osób niepełnosprawnych
minus Zielona Linia
plus Ubezpieczenia dla bezrobotnych
minus Zwolnienia monitorowane
minus Zwolnienia grupowe
minus Wzory dokumentów
 INNE
minus Przydatne odnośniki do stron internetowych
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Mapa strony:

MENU PRZEDMIOTOWE
   Organizacja Urzędu
      Regulamin Organizacyjny
      Struktura Organizacyjna
         Kierownictwo Urzędu
      Statut Urzędu
   Przedmiot działalności
   Podstawy prawne działania
      Ustawy
      Rozporządzenia
   Majątek Urzędu
   Rejestry, ewidencje, archiwa
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
      Regulamin
      Ogłoszenia
         Rok 2014
            Oferta nr 1 - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta
            Oferta nr 2 - Pośrednik pracy
            Oferta nr 3 - Pośrednik pracy
         Rok 2015
            Oferta nr 1 - Specjalista ds. programów - stażysta
            Oferta nr 2 - Księgowy
         Rok 2016
            Oferta nr 1 - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta
      Wyniki
         2016
         2015
         2014
   Zamówienia publiczne
      Rok 2016
         Ogłoszenie o zamówieniu
            Szkolenie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowy Urzędzie Pracy w Lubinie
         Ogłoszenie o wynikach
      Rok 2014
         Ogłoszenie o zamówieniu
            Szkolenie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowy Urzędzie Pracy w Lubinie
         Ogłoszenie o wynikach
      Rok 2013
         Ogłoszenie o zamówieniu
            Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie
         Ogłoszenie o wynikach
   Zarządzenia
   Kontrole
   Obsługa klienta
      Elektroniczny Urząd Podawczy
      Infokiosk
   Kontakt z Urzędem
      Godziny urzędowania
      Kontakt dla osób niesłyszących
   Powiatowa Rada Rynku Pracy
      Zarządzenie
      Regulamin
   Podziękowania
      Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Wrocław
      Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie
      Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
      KGHM Polska Miedź S.A.
         Podziękowania od Prezesa Zarządu
         Podziękowania od Dyrektora Naczelnego ds. Pracowniczych
      Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
   Sprawozdawczość Urzędu
   Polityka prywatności

MENU TEMATYCZNE
   ABC bezrobotnego
   ABC pracodawcy
   Obowiązujące stawki zasiłków
   Programy i projekty
      Projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego
         Chcę - Umiem - Działam, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 PO KL
            Edycja 2008
            Edycja 2009
            Edycja 2010
            Edycja 2011
            Edycja 2012
         Archiwum projektów
            Projekt "MŁODZIEŻ 2006", Działanie 1.2 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
            Projekt "POWRÓT NA RYNEK PRACY", Działanie 1.3 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
            Projekt „Życiowa szansa”, Działanie 1.3
            Projekt „Najważniejsze dobrze zacząć”, Działanie 1.2
            Projekt „Moja ścieżka rozwoju”, Działanie 1.3
            Projekt „Idziemy na staż”, Działanie 1.2
            "Profesjonalny pracownik", Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 PO KL
      Programy ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra
         Program specjalny skierowany do osób do 30 roku życia
         Program aktywizacji zawodowej dla osób poniżej 30 roku życia
         Program aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia
         Program aktywizacji zawodowej dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonej w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
         Archiwum projektów
            Program "Praca dla Młodych – Dobry Start"
               Informacje
            Program "Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy IKD"
               Informacje
            "45/50 PLUS"
            "Praca 2008"
            AKTYWNI 2009
            "Przedsiębiorca 2009"
            "Mobilni na rynku pracy"
            Program aktywizacji zawodowej osób poniżej 30 roku życia
            Program aktywizacji zawodowej osób powyżej 45 roku życia
            Program dla poszkodowanych w powodzi w maju 2010 roku
            Przedsiębiorca 2010
            Program na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy o promocji zatrudnienia (...)
      Projekty współfinansowane przez samorząd województwa (REGIONALNE)
         Archiwum projektów
            "Inwestycje w kapitał ludzki poprzez zdobywanie nowych kwalifikacji"
            "Wsparcie przedsiębiorczości w regionie - PRZEDSIĘBIORCA"
   Oferty pracy
      Oferty lokalne
      Oferty z innych urzędów pracy
      Oferty krajowe
      Oferty zagraniczne z EURES
   Oferty stażu
   Instrumenty rynku pracy
   Usługi rynku pracy
      Pośrednictwo pracy
         Giełdy i targi pracy
            I Lubińskie Targi Pracy
            II Lubińskie Targi Pracy
            III Lubińskie Targi Pracy
            IV Lubińskie Targi Pracy
            V Lubińskie Targi Pracy
            VI Lubińskie Targi Pracy
            Młodzieżowe Targi Pracy
            Giełdy Pracy
      Usługi EURES
      Poradnictwo zawodowe
      Organizacja szkoleń
         Usługi szkoleniowe
            Szkolenia grupowe i indywidualne
            Studia podyplomowe
            Egzaminy, licencje
            Pożyczka szkoleniowa
            Szkolenia osób niepełnosprawnych
            Szkolenie rolników
         Skuteczność i efektywność szkoleń
         Ogłoszenie dla instytucji szkoleniowych
         Wykaz potrzeb szkoleniowych
         Lista zawodów i specjalności
   Działania Urzędu na rzecz osób niepełnosprawnych
      Informacje dla osób niepełnosprawnych
      Strony www dla niepełnosprawnych
      Zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych
   Zielona Linia
   Ubezpieczenia dla bezrobotnych
      Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
      Ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych
      Warunki do ubezpieczenia jako członka rodziny
      Ubezpiecznie zdrowotne członków rodziny osoby bezrobotnej
      Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
   Zwolnienia monitorowane
   Zwolnienia grupowe
   Wzory dokumentów

INNE
   Przydatne odnośniki do stron internetowych
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Nawigacja

Urzędy Centralne
   Spis adresów
corner   corner