logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MENU PRZEDMIOTOWE
plus Organizacja Urzędu
minus Przedmiot działalności
plus Podstawy prawne działania
minus Majątek Urzędu
minus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Zamówienia publiczne
minus Zarządzenia
minus Kontrole
plus Obsługa klienta
plus Kontakt z Urzędem
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
plus Podziękowania
minus Sprawozdawczość Urzędu
minus Polityka prywatności
 MENU TEMATYCZNE
minus ABC bezrobotnego
minus ABC pracodawcy
minus Obowiązujące stawki zasiłków
plus Programy i projekty
plus Oferty pracy
minus Oferty stażu
minus Instrumenty rynku pracy
plus Usługi rynku pracy
plus Działania Urzędu na rzecz osób niepełnosprawnych
minus Zielona Linia
plus Ubezpieczenia dla bezrobotnych
minus Zwolnienia monitorowane
minus Zwolnienia grupowe
minus Wzory dokumentów
 INNE
minus Przydatne odnośniki do stron internetowych
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


MENU PRZEDMIOTOWE > Rejestry, ewidencje, archiwa

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie prowadzone są m.in. następujące rejestry i ewidencje:
 • Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr udzielonych zamówień, 
 • Rejestr zaświadczeń o zarobkach, 
 • Rejestr bezrobotnych bez stałego miejsce zamieszkania,
 • Rejestr bazy danych pracodawców, 
 • Rejestr zwolnień grupowych,
 • Rejestr osób skierowanych na szkolenie,
 • Rejestr udzielonych pożyczek szkoleniowych,
 • Rejestr przyznanych jednorazo środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy,  
 • Rejestr stażystów skierowanych do odbycia stażu,
 • Rejestr osób skierowanych na przygotowanie zawodowe dorosłych, 
 • Rejestr osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
 • Rejestr osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych, 
 • Rejestr szkoleń indywidualnych,
 • Rejestr szkoleń grupowych,
 • Rejestr udzielanych porad grupowych,
 • Rejestr udzielonych porad indywidualnych,
 • Rejestr udzielonych informacji zawodowych,
 • Rejestr rozmów wstępnych,
 • Rejestr usług indywidualnych,
 • Rejestr wydanych decyzji,
 • Rejestr wydawanych postanowień,
 • Rejestr rozpatrywanych odwołań,
 • Rejestr zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 • Rejestr wpływających wniosków i wydanych zaświadczeń do celów naliczenia kapitału początkowego, 
 • Rejestr wizyt monitorujących w zakresie realizacji zadań wynikających z umów cywilnoprawnych zawieranych między pracodawcami a urzędem, 
 • Rejestr pracowników zatrudnionych i zwolnionych,
 • Ewidencja bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • Ewidencja osób niepełnosprawnych,
 • Ewidencja ofert pracy,
 • Ewidencja - książka kontroli.
Rejestry i ewidencje prowadzone są w różnych formach tj.:
 • jako wykaz lub spis spraw wpiętych chronologicznie do teczki lub segregatora,
 • elektronicznie w postaci bazy danych. 
Archiwum
W PUP istnieje archiwum zakładowe działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.) oraz Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie, grupujące akta jednostki własnej.
 
Udostępnianie informacji
Informacje zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwum urzędu mogą być udostępniane zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Ilość odwiedzin: 23963
Nazwa dokumentu: Rejestry, ewidencje, archiwa
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Trepiak
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Trepiak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-02-23 09:30:36
Data udostępnienia informacji: 2010-02-23 09:30:36
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-08 14:03:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner