logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MENU PRZEDMIOTOWE
plus Organizacja Urzędu
minus Przedmiot działalności
plus Podstawy prawne działania
minus Majątek Urzędu
minus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Zamówienia publiczne
minus Zarządzenia
minus Kontrole
plus Obsługa klienta
plus Kontakt z Urzędem
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
plus Podziękowania
minus Sprawozdawczość Urzędu
minus Polityka prywatności
 MENU TEMATYCZNE
minus ABC bezrobotnego
minus ABC pracodawcy
minus Obowiązujące stawki zasiłków
plus Programy i projekty
minus Oferty pracy
   minus Oferty lokalne
   minus Oferty z innych urzędów pracy
   minus Oferty krajowe
   minus Oferty zagraniczne z EURES
minus Oferty stażu
minus Instrumenty rynku pracy
plus Usługi rynku pracy
plus Działania Urzędu na rzecz osób niepełnosprawnych
minus Zielona Linia
plus Ubezpieczenia dla bezrobotnych
minus Zwolnienia monitorowane
minus Zwolnienia grupowe
minus Wzory dokumentów
 INNE
minus Przydatne odnośniki do stron internetowych
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


MENU TEMATYCZNE > Oferty pracy > Oferty lokalne

 

 

Informujemy, iż oferty pracy w naszym urzędzie są realizowane
na bieżąco, w związku z czym mogą one ulec dezaktualizacji.


SzczegóÅ‚owych informacji o ofertach pracy udzielajÄ… poÅ›rednicy
pracy pod nr tel.
 
076 746 14 73 /74-81/

 

UWAGA!!!
Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Lubinie udostÄ™pnia aktualne oferty pracy na stronach internetowych
Urząd nie ponosi odpowiedzialności za oferty pracy kopiowane i nieaktualizowane przez inne portale
(np. praca.money.pl , szybkopraca.pl, careerjet.pl)
 
OFERTY PRACY
W POWIATOWYM URZÄśDZIE PRACY
W LUBINIE
AKTUALNE 04.03.2010
 • PREZES ZARZÄ„DU SPÓŁDZIELNI - 1 wolne miejsce, wykszt. wyższe techniczne lub ekonomiczne, co najmniej 5- letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w spóÅ‚dzielni mieszkaniowej lub innej instytucji zarzÄ…dzajÄ…cej zasobami mieszkaniowymi, licencjÄ™ zarzÄ…dcy nieruchomoÅ›ci, znajomość zasad funkcjonowania spóÅ‚dzielczoÅ›ci oraz zasad przwa budowlanego w zakresie eksloatacji i zasad rachunkowoÅ›ci, KONTAKT: Åšcinawska SpóÅ‚dzielnia Mieszkaniowa ul. KoÅ›ciuszki 31a w Åšcinawie, tel. 76/843-63-34

 • SPECJALISTA DS. KSIÄśGOWOÅšCI -  1 wolne miejsce, wymagane kilkuletnie doÅ›wiadczenie na podobnym stanowisku, praktyczna znajomość zagadnieÅ„ z zakresu finansów, rachunkowoÅ›ci i prawa podatkowego, umiejÄ™tność analitycznego i logicznego myÅ›lenia, dobra znajomość jÄ™zyka niemieckiego/angielskiego w mowie i piÅ›mie (codzienny kontakt), wysokie zdolnoÅ›ci analityczne, bardzo dobra obsÅ‚uga komputera, umiejÄ™tność pracy pod presjÄ… czasu, systematyczność, skrupulatność i terminowość, bardzo dobra organizacja pracy KONTAKT: Schego Investment & Trade sp. z.o.o. sp. k. Lubin ul. MaÅ‚omicka 48 CV i list motywacyjny wysÅ‚ać na adres: anna.wlodarczyk@schego.eu

 • KIEROWNIK KOORDYNATOR ZESPOŁU GOSPODARCZEGO -  1 wolne miejsce, wyksztaÅ‚cenie wyższe (min. Å›rednie), doÅ›wiadczenie na podobnym stanowisku (preferowane w branży usÅ‚ug porzÄ…dkowych), doÅ›wiadczenie w zarzÄ…dzaniu zespoÅ‚em pracowników oraz znajomość prawa pracy, obsÅ‚uga komputera, prawo jazdy kat. B, wynagrodzenie 1900 zÅ‚ brutto w okresie próbnym KONTAKT: Niro sp. z.o.o. Lubin ul. Åšcinawska 37 tel. 76 8404920 w godz. 8-15 mail: w.gawluk@niro.com.pl

 • PRZEDSTAWICIEL FIRMY- 10 wolnych miejsc, wykszt. min. Å›rednie, mile widziane doÅ›wiadczenie w branży ubezpieczeniowej, komunikatywność, niekaralność, dyspozycyjność, umowa agencyjna, KONTAKT: OVB POLFINANZ w Lubinie ul. Odrodzenia 20/3, osoby zainteresowane mogÄ… wysÅ‚ać CV na e-mail: adriankotlarz@vp.pl lub tel. 667-238-765

 • SPRZEDAWCA W BARZE SZYBKIEJ OBSŁUGI -  1 wolne miejsce, wyksztaÅ‚cenie min. Å›rednie, minimum sanitarne (oferta tylko dla osób bezrobotnych)

 • SPRZEDAWCA- KASJER MIÄśSA I WÄśDLIN - 4 wolne miejsca, doÅ›wiadczenie w zawodzie, mile widziana znajomość branży miÄ™sno- wÄ™dliniarskiej, praca w Lubinie,  umowa o pracÄ™, wynagrodzenie: 1300,00 zÅ‚ netto, KONTAKT: VERIA SP. Z O.O. DomasÅ‚aw, ul. OÅ‚awska 5, tel. 71/362-10-14 lub 509-519-911

 • SPRZEDAWCA ARTYKUŁÓW SPOÅ»YWCZYCH- 2 miejsca (w tym jedno- 1/2 etatu), min. 2-3 lata stażu pracy w jednym sklepie, znajomość branży spożywczej, umowa o pracÄ™ ,wynagrodzenie: 1317,00 przy caÅ‚ym etacie, 658,50 zÅ‚ brutto- 1/2 etatu, KONTAKT: Sklep Spożywczo- MÄ™sny "REMAKS" w Lubinie ul. Kamienna 32 w godz. 8-14

 • KASJER- 1 wolne miejsce, wykszt. Å›rednie mile widziane ekonomiczne, obsÅ‚uga komputera, umowa na zastÄ™pstwo, wynagrodzenie: 1317,00 zÅ‚ brutto, KONTAKT: AUTO SALON  ÅšwitoÅ„- Paczkowski VW- AUDI w Lubinie ul. SkÅ‚odowskiej 97D w godz. 10-16

 • SPRZEDAWCA -  2 wolne miejsca, mile widziane doÅ›wiadczenie w handlu, wynagrodzenie 1400 zÅ‚ brutto KONTAKT: Market ABC, Lubin ul. JastrzÄ™bia 6 w godz. 7-15

 • SPRZEDAWCA MIÄśSA I WÄśDLIN- 1 wolne miejsce, wykszt. zawodowe handlowe, doÅ›wiadczenie w zawodzie mile widziane, umowa o pracÄ™, wynagrodzenie: 1200,00 zÅ‚ netto, KONTAKT: SKLEP SŁAWA w Lubinie, ul. Sztukowskiego 24 F, tel. 609-599-007 w godz. 8-18
 • SPRZEDAWCA MIÄśSA I WÄśDLIN- 1 wolne miejsce, doÅ›wiadczenie lub praktyka w sprzedaży miÄ™sa i wÄ™dlin, umowa o pracÄ™, wynagrodzenie:1350, 00 zÅ‚ brutto, KONTAKT: STOKROTKA SP. Z O.O. w Lubinie, ul. Topolowa 46, tel. 515-110-197 lub 519-342-197

 • SPRZEDAWCA W BRANÅ»Y SAMOCHODOWEJ- 1 wolne miejsce, wykszt. Å›rednie, mile widziane doÅ›wiadczenie na podobnym stanowisku, bardzo dobra znajomość budowy samochodów, bardzo dobra obsÅ‚uga komputera, wynagrodzenie: 1300,00 -2400,00 zÅ‚ netto, umowa o pracÄ™, KONTAKT: P.W. INTER AUTO w Lubinie ul. SÅ‚owiaÅ„ska 13, tel. 669-99-52-65 lub e-mail: andrzej.siwinski@intercas.com.pl

 • SPRZEDAWCA- 1 wolne miejsce, wymagane orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci, praca w Lubinie, umowa o pracÄ™, wynagrodzenie: 1600,00 zÅ‚ brutto, KONTAKT: Stowarzyszenie "NiepeÅ‚nosprawni dla Å›rodowiska EKON"-Platforma Integracji Osób NiepeÅ‚nosprawnych tel. 600-872-088 lub CV wysÅ‚ać na e-mail: j.jozefczak@pi-on.pl

 • PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY -  1 wolne miejsce, wymagane doÅ›wiadczenie w zawodzie (kÅ‚adzenie pucu, ocieplenia, murowanie) KONTAKT: Budomix, Dobroszów 11, 59-225 Chojnów, praca na terenie Dolnego ÅšlÄ…ska tel. 076 8187742 lub 785-946-204

 • MAJSTER BUDOWLANY- 1 wolne miejsce, wykszt. Å›rednie budwlane, 6 lat doÅ›wiadczenia na podobnym stanowisku, prawo jazdy kat. B, dobra organizacja pracy wÅ‚asnej i zespoÅ‚u, umiejÄ™tność kierownia ludźmi, umowa o pracÄ™, wynagrodzenie: 2000,00 zÅ‚ netto, KONTAKT: STAL GROUP S.C. Miroszowice 19J/ J tel. 76/ 844-13-68

 • KIEROWNIK BUDOWY- 1 wolne miejsce, uprawnienia budowlane w zakresie robót sanitarnych, doÅ›wiadczenie zawodowe min. 3 lata, prawo jazdy kat. B, wiedza specjalistyczna dotyczÄ…ca robót instalacji wodno- kanalizacyjnych, gotowość do pracy w terenie, umowa o pracÄ™, wynagrodzenie: od 3500,00 zÅ‚ netto, KONTAKT: PrzedsiÄ™biorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "HYDROBUD" KsiÄ™gienice 27, osoby zainteresowane proszone sÄ… o przesÅ‚anie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: praca@hydrobud-lubin.com.pl

 • SPECJALISTA DS. PRODUKCJI - 1 wolne miejsce, wykszt. wyższe lub Å›rednie techniczne, mogÄ… być absolwenci, prawo jazdy kat. B, wiedza z zakresu technologii i materiaÅ‚ów sieci uzbrojenia terenu, kosztorysowanie, umowa o pracÄ™, wynagrodzenie: 1500,00 zÅ‚ netto, KONTAKT: PrzedsiÄ™biorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "HYDROBUD" KsiÄ™gienice 27, osoby zainteresowane proszone sÄ… o przesÅ‚anie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: praca@hydrobud-lubin.com.pl
 • SPECJALISTA DS. ELEKTROTECHNIKI POD ZIEMIÄ„ -  1 wolne miejsce, wyksztaÅ‚cenie wyższe techniczne inzynier elektryk - specjalność maszyny elektryczne, min. 2 lata doÅ›wiadczenia w projektowaniu lub przemyÅ›le, uprawnienia SEP do 1 kV, wynagrodzenie 2000-2300 zÅ‚ brutto KONTAKT: Centrum Innowacji Technicznych INOVA sp. z.o.o. Lubin ul. SkÅ‚odowskiej 183 w godz. 7-15 z CV
 • SERWISANT URZÄ„DZEÅĆ TELEKOMUNIKACYJNYCH -  1 wolne miejsce, wyksztaÅ‚cenie Å›rednie techniczne o kierunku elektrycznym, elektronicznym lub telekomunikacyjnym, staż pracy (lub do przyuczenia w zawodzie), znajomość obsÅ‚ugi komputera w zakresie podstawowym, wynagrodzenie 2000-2500 zÅ‚ brutto KONTAKT: Interat Plus sp. z.o.o., Lubin ul. Pawia 68 tel. 076 722-22-37 lub 38
 • ELEKTRYK-ELEKTROMONTER- 1 wolne miejsce, min. 15 lat doÅ›wiadczenia zawodowego, mile widziana: znajomość mechaniki samochodowej, uprawnienia elektryczne, umowa o pracÄ™ , wynagrodzenie: 1700,00 zÅ‚ netto, KONTAKT: Firma Handlowa JANEX w Lubinie ul. SkÅ‚odowskiej -Curie 91 tel. 605-744-192
 • MECHANIK-SERWISANT MOTOCYKLI, SKUTERÓW- 1 wolne miejsce, doÅ›wiadczenie w zawodzie, umowa o pracÄ™, wynagrodzenie: 1317,00 zÅ‚ brutto, KONTAKT: MOTOR CENTRUM Angelika Kaczmarek w Lubinie ul. Sikorskiego 38 w godz. 10-18
 • TECHNOLOG DS. PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI- 1 wolne miejsce, wykszt. wyższe techniczne lub z zakresu zarzÄ…dzania, b. dobra obsÅ‚uga komputera (m.in. Stolcad), znajomość branży okiennej, budowlanej, umiejÄ™tność planowania i organizacji produkcji, wiedza dot. procesów produkcyjnych oraz przepisów BHP, operatywność, sumienność, rzetelność, KONTAKT: EUROPLAST Systemy Okienne 59-300 Lubin, ul. Chrobrego 2, osoby zainteresowane proszone sÄ… o przesÅ‚anie CV i listu motywacyjnego wraz z klauzulÄ… wyrażajÄ…cÄ… zgodÄ™ na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na adres firmy lub e-mail: praca@europlast.com.pl lub tel. w godz, 10-18 76/ 841-52-14
 • ÅšLUSARZ Z UPRAWNIENIAMI SPAWACZA ELEKTRYCZNO- GAZOWEGO- 1 wolne miejsce, doÅ›wiadczenie w zawodzie mile widziane, konieczne uprawnienia spawacza elektryczno- gazowe, umowa o pracÄ™, wynagrodzenie: ok. 1800,00 zÅ‚ brutto, KONTAKT: Wyroby Betonowe i Å»elbetonowe PREDOM Sp. z o.o. w Lubinie ul. SkÅ‚odowskiej 97 w godz. 7- 15
 • OPERATOR DÅąWIGU - 1 wolne miejsce, prawo jazdy kat. C, uprawnienia na dźwig pow. 10 ton, umowa o pracÄ™, wynagrodzenie: 1317,00 zÅ‚ brutto, KONTAKT: TRANS-MAR w Lubinie ul. SkÅ‚odowskiej 77A, rel. 76/ 844-16-11 lub 697-97-87-70
 • SZTYGAR ZMIANOWY GÓRNICZY POD ZIEMIÄ„ -  2 wolne miejsca, staż pracy min. 2 lata, zatwierdzenie UrzÄ™du Górniczego na osobÄ™ dozoru Å›redniego, wynagrodzenie 3000-4000 zÅ‚ KONTAKT: Grupa Budownictwa Górniczego sp. z.o.o. OddziaÅ‚ Lubin ul. SkÅ‚odowskiej 188 tel. 76 7482470
 • TECHNIK WETERYNARII - 1 wolne miejsce, wykszt. min. Å›rednie o kierunku: technik weterynarii lub technik hodowca zwierzÄ…t, prawo jazdy kat. B, obsÅ‚uga komputera, umowa o pracÄ™, wynagrodzenie: 1317,00 zÅ‚ brutto + premia, KONTAKT: Przychodnia Weterynaryjna "ANIMVET" w Lubinie ul. SÅ‚owiaÅ„ska 4, tel. 601-844-472 lub 76/ 842-17-88 lub e-mail: animvet@interia.pl
 • MAGAZYNIER- 1 wolne miejsce, wykszt. zawodowe, Å›rednie, doÅ›wiadczenie w pracy w hurtowni min. 1 rok, uprawnienia na wózek widÅ‚owy, znajomość branży budowlanej, umowa o pracÄ™, wynagrodzenie: ok. 2000,00 zÅ‚ brutto, KONTAKT: Wyroby Betonowe i Å»elbetonowe "PREDOM" Sp. z o.o. w Lubinie ul. SkÅ‚odowskiej 97 w godz. 8-15 z CV i dokumentami potwierdzajÄ…cymi staż i kwalifikacje
 • KIEROWCA MIÄśDZYNARODOWY KAT. C+ E -  3 wolne miejsca, 10 lat stażu w transporcie miÄ™dzynarodowym, prawo jazdy kat. C+E, osoby niepalÄ…ce i dyspozycyjne, wynagrodzenie 1317 zÅ‚ brutto KONTAKT: Autovers MDN, Lubin ul. SkÅ‚odowskiej 88 tel. 76 8443343 lub 502-327-544
 • KIEROWCA C+E -  1 wolne miejsce, doÅ›wiadczenie w transporcie miÄ™dzynarodowym min. 5 lat (mile widziani kierowcy z doÅ›wiadczeniem w Skandynawii), badania psychotechniczne, kurs do przewozu rzeczy, prawo jazdy kat. C+E, wynagrodzenie ok. 4000 zÅ‚ netto KONTAKT: Dydak Transport, DÄ…browa Górna 2 tel. 76 8449370
 • KONSERWATOR/ ELEKTROMECHANIK/ELEKTRYK/AUTOMATYK -2 wolne miejsca, wykszt. Å›rednie, zawodowe, 5 lat doÅ›wiadczenia w zawodzie, ważne uprawnienia SEP, umowa  o pracÄ™, wynagrodzenie: 1600,00 zÅ‚ brutto, KONTAKT: OÅ›rodek Sportu i Rekreacji w Lubinie ul. Odrodzenia 28 b w godz. 7- 15
 • MANEWROWY x 13, USTAWIACZ x 13 -  26 wolnych miejsc pracy, wyksztaÅ‚cenie zawodowe lub Å›rednie, min. 1 rok doÅ›wiadczenia w zawodzie, Å›wiadectwo zÅ‚ożenia egzaminu Å›cisÅ‚ego kolei użytku niepublicznego, obsÅ‚uga mÅ‚ota ROXON  KONTAKT: ZUW Urbex sp. z.o.o. Lubin ul. SkÅ‚odowskiej 182 tel. 076 8471971 wew. 113 lub 115
 • FRYZJER/ KA DAMSKO- MÄśSKA- 1 wolne miejsce, wykszt. mile widziane kierunkowe, doÅ›wiadczenie w zawodzie, 1/2 etatu, wynagrodzenie: 1000,00 zÅ‚ brutto, KONTAKT: ZakÅ‚ad Fryzjerski Damsko- MÄ™ski BieÅ„ Elżbieta tel. 510-170-299 
 • KUCHARZ -  1 wolne miejsce, wymagane doÅ›wiadczenie w zawodzie (w tym umiejÄ™tność przygotowywania pizzy), wynagrodzenie 1317 zÅ‚ brutto KONTAKT: PHU PIGO (Chata Bida) Lubin ul. Sokola 75 tel. 509-779-896
 • BARMAN- KELNER- KUCHARZ- 2 wolne miejsca, 1/2 etatu, doÅ›wiadczenie zawodowe ogóÅ‚em 10 lat, książeczka sanepidowska, umiejÄ™tność przyrzÄ…dzania placka po wÄ™giersku i lepienia pierogów, preferowane osoby z osiedla "Przylesie", umowa o pracÄ™, wynagrodzenie: 658,50 zÅ‚ btutto, KONTAKT: MALIBU w Lubinie ul. Sokola 33 w godz. 16- 24, tel. 668-766-216
 • PRACOWNIK MYJNI RÄśCZNEJ- 1 wolne miejsce, wymagane orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci, mile widziane prawo jazdy kat. B, (oferta pracy wyÅ‚Ä…cznie dla osób zarejestrowanych w urzÄ™dzie)  
 • PRACOWNIK PORZÄ„DKOWY- 1 wolne miejsce, orzeczenie o stopniu niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci (oferta pracy wyÅ‚Ä…cznie dla osób zarejestrowanych w urzÄ™dzie)
 • SPRZÄ„TACZKA X 10, ROBOTNIK GOSPODARCZY X 2- 12 wolnych miejsc, wymagane orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci, umowa o pracÄ™, wynagrodzenie: 1317,00 zÅ‚ brutto, KONTAKT: P.U. "JAREXS" tel. 669-980-815 lub 880-804-072
 • KRAWCOWA MIAROWA- 1 wolne miejsce, konieczne doÅ›wiadczenie w krawiectwie miarowym w przeróbkach, 1/2 etatu, umowa o pracÄ™, wynagrodzenie: 600,00 zÅ‚ netto, KONTAKT: P.H.U. OSKAR w Lubinie ul. Armii Krajowej 10 w godz. 10-18
 • KIEROWNIK GASTRONOMII- 1 wolne miejsce, wykszt. wyższe kierunkowe, doÅ›wiadczenie w branży, umowa o pracÄ™, wynagrodzenie w okresie próbnym: 3200,00- 3500,00 zÅ‚ brutto, KONTAKT: "CHATA KARCZOWISKA" PrzedsiÄ™biorstwo Gastronomiczno Hotelarskie Karczowiska 4, tel. 76/ 844-90-20 lub 606-322-424
 • KELNER- 1 wolne miejsce, doÅ›wiadczenie w branży, znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego w stopniu komunikatywnym, umowa o pracÄ™, 1900,00-2100,00 zÅ‚ brutto w okresie próbnym, KONTAKT: "CHATA KARCZOWISKA" PrzedsiÄ™biorstwo Gastronomiczno- Hotelarskie Karczowiska 4, tel. 76/ 844-90-20 w godz. 8- 16 lub e-mail: info@karczowiska.pl
 • PIEKARZ WYKWALIFIKOWANY- 1 wolne miejsce, wykszt. zawodowe kierunkowe, doÅ›wiadczenie w zawodzie, umowa o pracÄ™, wynagrodzenie: 8 zÅ‚  brutto/ godz., KONTAKT: Piekarnia Jacyszyn w Lubinie ul. SkÅ‚adowa 5 w godz. 7-14

 • PORZÄ„DKOWA -  1 wolne miejsce, wymagany umiarkowany stopieÅ„ niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci, 3/4 etatu, praca w Lubinie KONTAKT: Antema sp. z.o.o. Jelenia Góra tel. 607-837-102

 • INSTRUKTOR RYTMIKI- TAÅĆCA - 1 wolne miejsce, wykszt. kierunkowe, praca od wrzeÅ›nia 2010 r. na umowÄ™ zlecenie, KONTAKT: "Zielone Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole w Lubinie, osoby zainteresowane proszone sÄ… o przesÅ‚anie aplikacji na adres: zieloneprzedszkole@interia.pl, tel. 667-03-25-55

 • LOGOPEDA-  1 wolne miejsce, wykszt. kierunkowe, praca od wrzeÅ›nia 2010 r. na umowÄ™ zlecenie, KONTAKT: "Zielone Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole w Lubinie, osoby zainteresowane proszone sÄ… o przesÅ‚anie aplikacji na adres: zieloneprzedszkole@interia.pl, tel. 667-03-25-55

 • PSYCHOLOG -  1 wolne miejsce, wykszt. kierunkowe, praca od wrzeÅ›nia 2010 r. na umowÄ™ zlecenie, KONTAKT: "Zielone Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole w Lubinie, osoby zainteresowane proszone sÄ… o przesÅ‚anie aplikacji na adres: zieloneprzedszkole@interia.pl, tel. 667-03-25-55

    

 


 

 

Nazwa dokumentu: Oferty lokalne
Podmiot udostępniający: Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Lubinie
Osoba, która wytworzyła informację: Natalia Samulska
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Samulska
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Rusynko
Data wytworzenia informacji: 2004-04-13 13:23:55
Data udostępnienia informacji: 2004-04-13 13:23:55
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-04 10:15:02

Wersja do wydruku...

corner   corner